REPROGRAMIRANJE UMA 1. DEL

REPROGRAMIRANJE UMA ALI SPREMINJANJE NEZAVEDNIH VZORCEV IN PREPRIČANJ 1.DEL

Kdo sem jaz?

To je eno najglobljih vprašanj, ki si jih lahko zastavimo, pa kljub temuvečina od nas ne ve, kakšen je odgovor. Zdi se, da smo se pozabili spraševati,ker naš um že ve vse! Zoprna je ta reč, ko vemo vse, in se nehamo spraševati,ker nas naš ego zavaja. Spoznanje, da nikoli ne bomo vedeli vsega, ker je edinastalnica v našem življenju sprememba, je zelo osvobajajočeJ

Odgovor  na zgornje vprašanje je odvisnood naše vloge, ki jo igramo v odnosu – mati, oče, sin, hči, mož, žena – ali paod naše službe ali profesionalnega statusa, ali pa kakšne druge pomembne, ampakv končni fazi površinske vloge na ravni osebnosti. Redko si upamo iti globlje.A vendar najmočnejše prepričanje, ki ga boste kdajkoli spremenili, izvira iz vprašanja,kdo mislite, da ste. Kdo ste in kakšen potencial imate kot človeško bitje?Precej preprosto, »Kako veliki želite biti?«.

Da bi odgovorili na to vprašanje, morate seči precej globlje od ravni vašeosebnosti, ki je le ena plast tega, kdo želite biti. Beseda »osebnost« izhajaiz latinske besede persona, in pomeni »maska«. Študija osebnosti je deloma tudiraziskava mask, ki jih nosimo – mnogih obrazov, ki jih kažemo svetu v skladu skontekstom, v katerem se znajdemo. Vaša vloga/maska matere ali žene je drugačnaod vaše vloge vodstvene delavke v podjetju. Vaša vloga/maska očeta je drugačnaod vaše vloge partnerja pri golfu. Vse te maske in vloge izvirajo iz našenotranje psihološke izkušnje, ki jo kolektivno imenujemo »ego«.

V svojih zvočnih posnetkih predavanj The New Physics of Healing, dr. DeepakChopra opisuje, da se 98% vseh atomov, ki sestavljajo celice v našem telesu,zamenja v obdobju enega leta:

  • ·        Vsakih petdni se popolnoma zamenja vaša želodčna sluznica.
  • ·        Vsakihtrideset dni se vaša koža v celoti regenerira z novimi celicami.
  • ·        Vsakih šesttednov imate popolnoma nova jetra.
  • ·        V obdobjuenega leta se vse vaše možganske celice reciklirajo v nove.
  • ·        V manj kotštirih letih se vaše celotno telo na novo obnovi vse do zadnjega atoma.

Torej, kdo je ta stabilni »jaz«, katerega vsi čutimo, da ga imamo? Vi ste edinstven vzorec energije in informacij, ki se v resničnem fizičnem svetu vidijo kot um in telo z več kot 50 bilijoni celic. Z rojstvom kvantne fizike in ugotovitvijo, da atom ni trden, se od nas zahteva, da gledamo nase z novimi očmi. Smo dinamična bitja, narejena iz energije. Frijof Capra, fizik in pisec,jedrnato razlaga,

»Subatomski delci in vsa materija narejena iz njih, vključno s celicami,tkivi in telesi, so pravzaprav bolj vzorci aktivnosti kot stvari.«

Ko gremo navzgor po lestvici zavesti in razumevanja, se pomikamo od aktivnosti telesa, do uma ter do duše. Vsi trije skupaj vplivajo na kvaliteto naših življenj. Celični biolog Bruce Lipton nas spomni, da smo kot človeška bitja, »naprave za oddajanje, ki dajejo polju obliko.« Ko naredite spremembe v prepričanjih, se oblika vašega bio polja spremeni, kar vpliva na vsak vidik vašega življenja, od DNK do izkušenj, ki jih pritegnete iz dneva v dan. Torej,vaše prepričanje o tem, kako »veliki« si upate biti, je globoko, saj so samo meje oblike, kvaliteta vašega polja in s tem tudi vašega življenja tisti,katerim vse prepisujete.

Vaš osebnostni jaz se nahaja v vaših socialnih vlogah in se odvija skozivaše materialno telo. Ampak obstaja »jaz«, ki je večji od tega, ki jeuniverzalen v svoji naravi, je nelokalen in nematerialen. Večna filozofija nasuči, da je naš življenjski namen postati eno z univerzalno nelokalno zavestjo,katere del smo v naši pravi naravi. Naša ultimativna naloga človeškega bitjaje, da se v celoti prebudimo naši veličini – in postanemo eno z božanskointeligenco ter potem pomagamo drugim, da storijo enako. Če mislite, da se tosliši preveč filozofsko, naj obrnem pogovor nazaj k znanosti. Pogled na naševesolje v pionirski znanosti nas praktično osupne. Razmislite o naslednjih trehizjavah vodilnih znanstvenikov.

  • ·       Eden od očetov kvantne fizike, max Planck, je rekel: “Domnevati moramo, da se za tosilo v atomu skriva eksistenca zavestnega in inteligentnega uma. Ta um je matrica vse materije.”
  • ·        Profesor fizike in astronomije, Richard Conn Henry, iz Univerze Johns Hopkins vBaltimoru, maryland, je napisal, “Vesolje je sestavljeno iz energije in je v svoji naravi mentalno in spiritualno.”
  • ·        Zdravnik in avto knjig Deepak Chopra prepričljivo pravi, “Mi nismo fizični stroji, ki so se naučili misliti, mi smo impulzi inteligence, ki so kreirali fizično telo.”.

Resnica nove znanosti je, da nismo biokemični stroji, ki jih kontrolirajo geni in DNK. Mi smo bitja energije in informacij z neskončnim potencialom.Večina ljudi s težavo verjame vase v skladu s to novo znanstveno vizijo. Kljub temu je proces spreminjanja prepričanj idealen, da nam pomaga se razširiti na nove, drzne ravni bivanja.

Zato vas prosim, da si vzamete nekaj časa in se vprašate, »Kdo sem?« in»Kako velik/velika želim biti?« Z uporabo tehnike za uravnavanje meridianov intehnike za spreminjanje prepričanj v umu in telesu lahko naredite pomembne in močne spremembe v vseh pogledih vašega življenja. Lahko ju uporabite, da odkrijete kakršne koli omejitve o sebi, v katere verjamete. Ali ste to pripravljeni storiti?

Sprememba in osebna rast

Vsi imamo plati, ki jih želimo spremeniti: navade in prepričanja za katere vemo, da nam ne služijo več, in neuresničene talente, za katere obljubljamo sami sebi, da jih bomo razvili in se pri tem neskončno zabavali. Pa vendar življenje teče dalje in ostajamo na isti točki, ker nas nekaj oz. nekdo pri vsem te ovira. Le kdo bi to lahko bil? Edina ovira na poti do VAŠE lastne spremembe STE VI. Za spremembo je potrebno več kot le volja in pozitivno mišljenje, potrebno je imeti pogum in si priznati kje se trenutno nahajate v svojem življenju, sprejeti dejstvo, da ni vse tako kot bi želeli in se odločiti vzeti usodo v svoje roke, saj je vendar le to vaše ŽIVLJENJE. Potreben je vpogled v to, kar imenujemo naše »skrite« plati. Naš um nam mogoče govori eno,ampak naša srca šepetajo nekaj drugega. Komu najpogosteje prisluhnemo? Zakaj?In če se zares želimo spremeniti, kako lahko to najbolje dosežemo, da bo trajno in da poudarimo pozitivne vidike življenja?

Spreminjanjenezavednih vzorcev in prepričanj

 

Nezavedni vzorci in prepričanja so ena najmočnejših sil našega telesa in uma. Velike večine se jih namreč ne zavedamo, vplivajo pa na vsa področja našega življenja, na vse ravni našega bitja. Vse naše delovanje je odsev tega nezavednega toka informacij.

Zavedati se moramo, da so večina čustvenih odzivov, dejanj in prepričanj naučeni vzorci, ki delujejo na nezavedni ravni. Zdi se, da delujemo avtonomno,v resnici pa nas vodijo nezavedni vzorci, ki smo jih pridobili z vzgojo in iz okolja – to so spomini, obsodbe, vrednote ... Vsi ti vzorci  vladajo našim občutkom, mislim in dejanjem in zato vplivajo na vse vidike našega življenja.

 »To je težko sprejemljiva ideja,«pravi Chris Walton, »a kot so pokazale številne raziskave, so ti nezavedni vzorci elektro-kemični signali, ki se prenašajo po celem telesu.« In dokler sejih ne zavemo in jih ne odpravimo, težko sledimo svojim željam in delujemo uspešno. 

 

Če se samo na zavestni ravni odločimo, da bomo nekaj spremenili, v naši podzavesti pa vlada prepričanje, ki tej naši odločitvi nasprotuje, nas bo, vsedokler ne spremenimo tega omejujočega prepričanja, znova in znova vodil »avto –pilot«.

 

Mnogi si želijo biti bolj srečni, pozitivni, k temu pristopajo z močno željo ter konkretnimi načrti in dejanji, iščejo pomoč v knjigah, na delavnicah,terapijah, v afirmacijah, a vse dokler se naše nezavedno ne bo ujemalo z zavestnimi odločitvami, nobena sprememba ne bo trajna in učinkovita.

 

Temelj tehnik Gamma zdravljenje in Psyko - K sta energijska medicina in energijska psihologija. Gre za novo vejo psihologije, ki proučuje energetski del človeškega bitja, energetski tok informacij v našem telesu. Mi smo namreč neločljiva celota takšnih informacij, ki povezujejo naše možgane, um in telo.Vse te informacije pa vplivajo na naše delovanje in osmišljanje sveta. 

 

Sem dovolj dober, si zaslužim uspeh?

 

Nezavedne vzorce pridobimo in ponotranjimo od naših staršev in okolja,temeljijo pa na naših preteklih izkušnjah, zato so vedno zastarela – preživeta.Ni nujno, da so dobra ali slaba, so le stara in potrebujejo prenove, tako da bodo v tem trenutku podpirala naše odločitve in želje. In kateri so tisti najpogostejši vzorci, ki nas ovirajo? 

 

Najbolj temeljna negativna prepričanja so tista, povezana z našo samozavestjo in odnosi – da nismo dovolj vredni in da si nečesa ne zaslužimo. Vsakdo bi moral najprej začeti spreminjati odnos do tistih področij življenja, na katerih se počutimo najmanj samozavestne oziroma najmanj uspešne. Pozorno poglejte svoje življenje – kakšne odnose imate, partnerstvo, finance, kariero, duhovnost... Spremenite prepričanja o tistih področjih, na katerih ste najmanj samozavestni. Dobra samozavest in samopodoba sta namreč temelj našega zdravja,saj se le tako lažje soočamo s težkimi situacijami in hitreje si opomoremo tudi v stresnih trenutkih.


So spremembe res težke?

Večina ljudi verjame, da  so spremembe slabe – da se moramo za to, da bomo nekaj spremenili, žrtvovati, nečemu odpovedati, da so spremembe boleče,velja pa ravno nasprotno – spremembe so vznemirljive in osvobajajoče, s spreminjanjem lahko samo veliko pridobimo. Po drugi strani pa so mnogi prepričani tudi, da je naše vzorce ali prepričanja, ki smo jih gojili desetletja, zelo težko spremeniti in da je ta proces zelo dolgotrajen. Tudi tone drži, kakor pravijo najnovejše raziskave – prepričanja so namreč na temeljni ravni specifični vzorci energije in informacij v telesu. In če delamo s Gammazdravljenjem in Psyho - K sistemom, lahko hitro in učinkovito dosežemo spremembe.

 

Vrhunskostanje zavesti

S tehniko za spreminjanje prepričanj, gama možgansko tehniko in tehniko za uravnovešanje čustev dosežemo, da delujemo bolj sproščeno, uravnovešeno,intuitivno, odprto in z razširjeno zavestjo. Pomemben del poti do bolj kakovostnega življenja tudi uravnovešanje čustev, saj je ključ do mentalnega, čustvenega in fizičnega zdravja tudi to, da se naučimo premagovati stres. Le ko nismo pod stresom, se lahko sproži naravna zdravilna moč telesa. S tehniko za spreminjanje prepričanj reprogramiramo svoja prepričanja, z gama možgansko tehniko (ki je del tehnike za spreminjanje prepričanj) pa poskrbimo, da naši možgani delujejo najbolj optimalno. 

 

Učinek slednje tehnike so tudi preverili. Z uporabo EEG(elektroencefalograma) so ugotovili, da ustvarja visok nivo gama(skoncentrirano stanje, sinhronizirana možganska aktivnost), teta (globoka meditacija) in alfa (sproščenost) možganskih valov v prednjih režnjih možganov.V tem stanju se leva in desna možganska hemisfera povežeta in ustvari se vrhunsko stanje zavesti – takšno, v katerem lahko odstranimo strahove, dvome,skrbi in čustveni stres ter ozdravimo svoje telo.Samo pet minut na dan

Vsakdo lahko izvede te tehnike, saj so povsem preproste in ne zahtevajo veliko časa, naučimo se jih lahko iz njegove knjige Gama zdravljenje in internetne strani Psyho – K, lahko pa si samo preberete 1 in 2 del naših navodil in povzetka za spreminjanje prepričanja ali obiščete našo Delavnico Odpiranja srca v Škofja Loki.

 

ZDRUŽENI TEHNIKI GAMA ZDRAVLJENJE IN PSYCH-K

ZDRAVLJENJE PREPRIČANJ:

Vprašate se:

        1.     Kateraprepričanja in načine obstoja ste podedovali od svojih staršev in vzgoje izotroštva?
2.    Katerapodročja vašega življenja niso takšna, kot si želite, da bi bila?
3.    Katere vedenjske vzorce ste prevzeli na teh področjih in kakšna so torej vaša prepričanja – gonilo teh vedenjskih vzorcev?

KAKO LAHKO POSTANETE BOLJ ZAVESTNI

1.      Prenehajte z aktivnostmi in preštejte, kolikokrat lahko sproščeno počasi globoko vdihnete s trebušno prepono v eni minuti. V celoti se skoncentrirajte na vaše dihanje.(cca. 8x). Zadajte si cilj, da preko celega dneva ponovite skoncentrirano dihanje 3x po 8 vdihov in izdihov. To bo sprostilo in uravnotežilo vaše možgane, um in telo.

2.      Samo 1 minutona dan se poskušajte zavedati sedanjega trenutka. Opazujte svoje misli in občutke brez obsojanja, medtem ko ste prisotni v telesu in prizemljeni tukaj in zdaj. Vaš cilj je preprosto opazovati sebe.

3.     Naredite isto vajo ko se z nekom pogovarjate z namenom, da ste prisotni s to osebo in jo poslušate. Obstaja dva načina poslušanja, eden je poslušanje z namenom, da bomo odgovorili (oblikujemo odgovore ali naslednji del govora v mislih še preden sogovornik pove do konca)in drugi pa je poslušanje z namenom, da resnično razumemo mnenje in situacijo drugega. Poskušaš skoncentrirano razumeti sogovornika, sigurno boste potrebovali malo vaje.

4.      Naredite 1 minuto vaje zavedanja, medtem ko ste v vrvežu, ko npr. hodite po ulici, kjer jegneča ali medtem ko nakupujete. Ko osredotočite svoje zavedanje in ste zelo pozorni, boste ugotovili koliko informacij prihaja do vas vsak trenutek vsakdan.

5.      Pojdite nekam, kjer lahko opazujete ljudi izključno s ciljem, da jih ne boste obsojali.Preprosto pri opazovanju ljudi opazujte vaše misli in občutke o tem kar vidite.Ko boste opazovali svoje misli in občutke, boste lažje spoznali, katera prepričanja so vaše gonilo. Potem se boste lažje odločili, ali vam ta prepričanja dajejo moč, ali vas omejujejo.

TEHNIKA ZA ODPRAVLJANJE STRESA IZUMA IN TELESA

Vedno ko ste v stresu, poskusite to preprosto tehniko:

1.      5 sekundintenzivno drgnite vaše dlani skupaj.

2.      Svoje palce dajte na sence in preostale 4 prste vsake roke tik nad obrvmi na sredini vašega čela.

3.      Narahlo večkrat potegnite k stranem glave neprestano 5-10 sekund, tako da raztegujete kožo na vašem čelu. S tem aktivirate vaše čustvene nevrovaskularne reflekse, kiuravnotežijo vašo čustveno energijo. Vaši možgani bodo v trenutku povečali elektrokemično aktivnost v frontalnih režnjih. Vročina iz vaše dlani bo potegnila kri stran od vašega limbičnega sistema v vaš čelni korteks in vam s tem pomagala, da se sprostite in se lažje odločate.

 

TEHNIKA ZA USTVARJANJE ČUSTVENEGARAVNOVESJA

1.      Pomislite nanek problem, osebo, dogodek ali situacijo, ki vam povzroča stres ali čustvenoreakcijo.

2.      Ocenite ta čustveninaboj od 1-10.

3.      Potem s tapkanjem po meridianih aktivirajte 10 točk meridianov, ki sporočajo čustveni stres. Meridiani so povezani z vašimi čustvi. Teh 10 točk meridianov izboljša imunski sistem in okrepi celotno mrežo meridianov, poveča harmonijo in koherenco v vsaki celici vašega sistema uma – telesa. Tapkanje naj bo nežno.Zavedajte se fizičnega pritiska, ki ga uporabljate. Bolj ko boste vadili, bolj boste občutili energijo v gibanju. Uporabljajte vedno vse 4 prste.

VAJA:

1.      Dlani ob dlani skupaj – aktivirate meridian malega črevesja – odpravlja dvom vase,občutke manjvrednosti in krepi samozavest.

2.      Kronska sutra– ravna linija od glave do čela na preči – tukaj se križa veliko meridianov,odpravlja samokritičnost, mišljenje in pomanjkanje koncentracije.

3.      Obrvi –aktivira meridian mehurja, odpravlja travmo, bolečino, žalost, furstracijo,nepotrpežljivost, prinese nam not. mir.

4.      Sence –aktivira meridian žolča, odpravlja bes, jezo, zamero, strah pred spremembo,prinaša jasnost in sočutje.

5.      Zadnji delglave, kjer se vrat stika z lobanjo – ta točka pomaga odpraviti vsa zgorajomenjena čustva.

6.      Od kotičkaust do zunanjega kotička oči – kazalec na kotičkih oči in mezinec na kotičkihustnic – želodec in meridian malega črevesja - odpravlja strah, zaskrbljenost,občutek praznine, skrbi, živčnost, osamljenost in razočaranje, pripomore kumirjenosti, zadovoljstvu in občutku varnosti.

7.      Pod nosom – centralnimeridian – odpravlja zadrego, nemoč, sramežljivost, krivdo, žalovanje, strahpred posmehovanjem, pripomore k sprejemanju sebe, osebne moči in sočutja dosebe in drugih.

8.      Pod spodnjoustnico – centralni meridian – odpravlja zmedo, negotovost, sram, zadrego,pripomore k jasnosti, gotovosti in samozavesti.

9.      10 cm podpazduho – meridian vranice – odpravlja krivdo, skrbi, obsesivnost, brezup,negotovost, prinaša jasnost, samozavest in sprostitev.

10.  Točkaključnice- timusa približno 5 cm pod prsnično grodnico – meridian ledvic –odpravlja neodločnost, skrbi, strahove, občutek, da smo v slepi ulici,pripomore k samozavesti in jasnosti, da se premaknemo naprej.

SPREMINJANJE PREPRIČANJ:

1.      Vzpostavitekomunikacijo z vašo podzavestjo z uporabo mišičnega testiranja.

2.      Sestaviteizjave o prepričanjih.

3.      Testirajteizjave o prepričanjih, da bi videli, če je prepričanje v celoti integrirano v vašopodzavest.

4.      Reprogramirajtepodzavest, če je potrebno.

 

1.      VZPOSTAVITE KOMUNIKACIJO Z VAŠO PODZAVESTJO Z UPORABO MIŠIČNEGA TESTIRANJA

-         Vi stojitepokonci, glava je usmerjena naprej in brada vzporedno s tlemi, oči so usmerjenenavzdol v tla.

-         Sedajdvignite svojo roko v višino rame, vzporedno s tlemi in vaš partner, najpodpira vašo roko, tako da položi palec pod vaše zapestje in svoje prste na vrhzapestja. Naj vas nežno podpira in drugo roko položi na vašo ramo in s temusmeri pozornost v mišico, ki jo boste skrčili.

-         Glasnoizgovorite svoje ime npr. jaz sem sanja, potem bo partner dal znak »zadrži«, inzačel z mišičnim testiranjem. Rahlo toda odločno potisne zapestje navzdol, kotbi želel roko potisniti k tlom, vi pa se uprete temu pritisku. »Zdrži« zelo jasno,da vedeti vašemu zavestnemu umu, da boste ob pravem času skrčili ramenskomišico. Ta test ni namenjen da bi videli kako močni ste, vse kar vaš partnerželi videti je ali je vaša mišica napeta ali ohlapna. Naredite nekaj poskusov,da dobite občutek.

Kadar je vaša roka napeta in močna –gre za resnico, da, pozitiven čustveni odziv. Takrat ni konflikta med umom intelesom.

Kadar je vaša roka šibka in ohlapna– gre za neresnico, ne, negativen čustveni odziv.

-         Ponovite vajoz imenom, ki ni vaše, da partner in vi občutite razliko.

-         Sedajpomislite na nekaj lepega in zopet testirajte roko.

-         Sedajpomislite na nekaj grdega in stresnega in zopet naredite stres.

Če ni jasne razlike med močnim in šibkim odzivom mišice, je potrebno boljpritisniti. Če še vedno ne najdete razliko ste dehidrirani in popijte kozarecvode in potem nadaljujte.

2.      SESTAVLJANJE IZJAV O PREPRIČANJIH

-         NAJ BODO VSEDANJEM ČASU

-         NAJ BODONEDVOUMNE, PREVERJATE ENO SAMO PREPRIČANJE IN NE VEČ SKUPAJ.

-         NAJ BODOJEDRNATE, KRATKE IN DIREKTNE.

Npr.

Zdaj jaz….

Jaz sem ali Sem….

Vsi deli mene so pripravljeni za….

Zaslužim si…

Zame je varno, da ….

Z lahkoto…

Popolnoma naravno je, da…

Moja rojstna pravica je, da ….

Moja od boga dana pravica je, da…

Zdaj sem tako srečen in hvaležen, da…

 

Preverite naslednja splošna prepričanja:

-         Brezpogojno se ljubim.

-         Globoko se sprejemam in cenim.

-         Zame je zdravo in pozitivno, da sem uspešna.

-         Zaslužim si uspeh.

-         Moje telo se zdravi samo na naraven in učinkovit način.

-         Ljubim vsak delček svojega telesa.

-         Živim življenje polno vitalnosti, energije in navdušenja.

-         Zame je sprememba enostavna.

-         V svojih odnosih postavljam zdrave meje.

-