REPROGRAMIRANJE UMA 3. DEL

REPROGRAMIRANJE UMA ALI SPREMINJANJE NEZAVEDNIH VZORCEV IN PREPRIČANJ 3.DEL

PREPRIČANJA O OSEBNI MOČI IN RAZVOJU KARIERE

1.       Zaupam odločitvam, ki jih sprejemam.

2.       Zaupam božanskemu vodstvu, ki ga prejemam.

3.       Priznavam si svoje sposobnosti in odgovornosti, da naredim pozitivno spremembo v svetu.

4.       Proaktivno sprejemam priložnosti, ki prihajajo s spremembo.

5.       V tem trenutku prevzemam iniciativo za kreiranje takšnega življenja, kot si ga želim.

6.       Govorim svojo osebno resnico s predanostjo, ljubeznijo in modrostjo.

7.       Učim se in rastem iz svojih napak.

8.       Čas porabim učinkovito in kreativno ter imam ves čas, ki ga potrebujem.

9.       Moji strahovi me učijo lekcij, ki me vodijo do modrosti in moči.

10.   Sprejemam tveganja, ki so potrebna, da svoje življenje živim odprto in pošteno.

11.   Uživam, da mi gre v življenju.

12.   Prevzemam polno odgovornost zase.

13.   V vseh svojih življenjskih doživetjih izkušam potenciale v sebi in drugih.

14.   Delam, kar imam rada in rada imam to, kar delam.

15.   Odločno izpolnjujem svoje lastne potrebe.

16.   Prevzemam 100% odgovornost za rezultate, ki jih ustvarim v svojem življenju.

17.   Ljubim svoje življenje.

18.   V svojih projektih delujem z navdihom in energijo.

19.   Sprejemam svojo edinstvenost.

20.   Z mislimi, občutki in dejanji ustvarjam svojo lastno življenje.

21.   Svoje življenje zdaj zajemam s pono žlico.

22.   Hvaležna sem za svoje darove in talente.

23.   Svoje talente uporabljam za najvišje dobro sebe in drugih.

24.   Z lahkoto opravljam delo, ki ga imam rada.

25.   Bogato sem nagrajena za opravljanje dela, ki ga imam v tem trenutku rada.

PREPRIČANJA O UČINKOVITOSTI KOMUNIKACIJE

1.       Svoje veščine, znanje in izkušnje komuniciram jasno in samozavestno.

2.       Z iskrenim zanimanjem prisluhnem, kaj imajo drugi povedati.

3.       Komuniciram prepričljivo ter učinkovito.

4.       Najprej poskušam razumeti druge, preden drugi poskušajo razumeti mene.

5.       V komunikaciji sem odprta in poštena.

6.       Ljudem pustim, da povedo svoje, brez da jih prekinjam.

7.       Moja mnenja veljajo ravno toliko in so enako pomembna kot mnenja kogarkoli drugega.

8.       Razumem, da gledam na svet z drugimi očmi.

9.       Z lahkoto se strinjam ali pa se ne strinjam.

10.   V redu je, če se drugi ne strinjajo z mano.

11.   Zdi se mi, da zlahka dajem drugim komplimente.

12.   Zdi se mi, da zlahka od drugih prejemam komplimente.

13.   Zaupam svoji sposobnosti, da rečem pravo stvar ob pravem času.

14.   Odzivam se s sočutjem in pravičnostjo.

15.   Zaupam svoji sposobnosti za učinkovito komunikacijo.

16.   Lahko priznam, kadar se motim.

17.   Sproščeno govorim velikim skupinam ljudi.

18.   Ljudje so radi v moji bližini.

19.   Po naravi iščem dobro v drugih ljudeh.

20.   Drugih ne sodim, in vsem dopuščam, da so, kar so.

PREPRIČANJA O NELOKALNOSTI IN DUHOVNOSTI

1.       Povezana sem z vsem vsepovsod, v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

2.       Sem duhovno bitje, ki ima človeško izkušnjo.

3.       Z lahkoto dostopam do polja neskončne inteligence.

4.       Moja prava esenca je čista zavest v izkušnji.

5.       Sem vse, kar je.

6.       Moj cilj v tem življenju je, da ljubim sebe in druge.

7.       Sem čisto, brezmejno, ljubeče zavedanje.

8.       Sem celota, popolna in povezana z vsem, kar naredim.

9.       Vesolje je večdimenzionalna mreža neskončne inteligence in jaz sem njen sestavni del.

10.   Jaz sem vse in vse je v meni.

11.   Univerzalni duh mi daje vse, kar potrebujem in kar si zaželim.

12.   Moja energija je jasna in usmerjena, tako da z lahkoto manifestiram vse, kar si izberem.

13.   Moje srce je odprto do sebe in drugih.

14.   Moje srce je zdaj odprto za prejemanje ljubezni univerzalnega  duha.

15.   Univerzalna inteligenca teče skozi mene.

16.   Ko sem umirjena in se poglobim vase, so mi vsi odgovori, ki jih potrebujem na voljo.

17.   Univerzum je pozitiven in ljubeč prostor.

18.   Moje življenje je odsev mojega duha.

19.   Sem v stiku s svojim najglobljim duhovnim bistvom.

20.   Ne glede na to, kar se dogaja okoli mene, si izberem mir.

21.   Živim po zlatem pravilu, da drugim ne storim tistega, česar ne bi želela, da drugi storijo meni.

22.   Z lahkoto sprejemam, da imam svoja lastna duhovna prepričanja.

23.   Sem prijazna in odprta do ljudi, ki imajo drugačna prepričanja kot jaz.

24.   Odprto prejemam blagoslove drugih.

25.   Sem uvidevna do vseh bitij, saj so del mreže življenja.