Poslanstvo

NAMEN IN CILJI ZAVODA

Namen Zavoda Odprto Srce je usposobiti posameznike za kakovostnejše in duhovno prebujeno življenje.

Zavod deluje na področju svetovanja, izobraževanja in založništva. Zavod posveča posebno pozornost najmlajšim z izdajanjem otroških slikanic za spodbujanje razvoja.

Za dosego svojih ciljev zavod opravlja naslednje naloge:

  • izobražuje na področju osebne rasti in duhovnega razvoja,
  • organizira družabna srečanja, ki omogočajo ljudem izboljšati kakovost življenja,
  • organizira različne delavnice za razvoj kreativnosti,
  • organizira predavanja in izobraževanja z gostujočimi predavatelji,
  • izdaja otroške slikanice za spodbujanje razvoja.